ارسال به دوستان

شما قصد ارسال مطلبی تحت عنوان : بازدید اعضای محترم شورای اسلامی شهر از تصفیه خانه آب شرب شهرستان هرسین به یکی از دوستانتان دارید :

نام :
آدرس ایمیل :
نام دوست مورد نظر :
آدرس ایمیل دوست مورد نظر :